BimoStall_logo

Forskning DAMM

HUR PÅVERKAR INHALERBARA PARTIKLAR I STALLMILJÖN UPPKOMSTEN AV LUFTVÄGSINFLAMMATIONER HOS MÄNNISKOR OCH HÄSTAR?

Målet med denna studie var att undersöka stallmiljöer och dess effekt på människors och hästars hälsa framför allt avseende utveckling av inflammation i luftvägarna såsom vid hösnuva och astma på grund av vissa byggnads- och miljörelaterade exponeringar såsom fukt, dammexponering och kemiska emissioner. Först gjordes två mätningar av stallmilljön, en under vintersäsong, som ett mått på sämsta förhållanden, sedan en gång efter sommarsäsongen och storstädning av stallet, som mått på bästa möjliga förhållanden. Därefter gjordes en intervention i form av införande av mekanisk ventilation i stallet. Uppföljande mätningar gjordes sedan under vintersäsong för att undersöka om inomhusmiljön förbättrats och om detta hade fått några positiva effekter på hälsan.
 

Källa Stiftelsen Hästforskning
Länk till källa

Kommentera gärna: