BimoStall_logo

Frågor och svar om rengöring av gästuppstallning för tävlingshästar

God hygien vid tävling med hästar minskar risken för att smitta sprids. I föreskrifterna om träning och tävling med djur sätts en grundnivå för hästars smittskydd. Där ställs bland annat krav på rengöring av gäststallar.

  • Hur omfattande ska rengöringen av boxarna för gästuppstallning vara?
  • Hur gör jag rent efter att ha tömt boxen på gammalt strömedel med mera?
  • Kan jag vara säker på att boxen är smittfri när den är rengjord och desinficerad?
  • Vad kan hända om boxarna inte är rengjorda?
  • Vilka smittsamma sjukdomar kan spridas via gäststall?


Hur omfattande ska rengöringen av boxarna för gästuppstallning vara?
Det ska vara synligt rent. Boxen får inte innehålla synlig gödsel, använt strömedel, foderrester eller smuts som kan komma av att hästarna kliat sig på inredningen.
Du ska desinficera de ytor som det är stor risk att hästen kommer i kontakt med via mun och näsborrar, exempelvis boxgaller.

Om det finns misstanke om att en häst med smittsam sjukdom använt en box ska hela boxen rengöras, desinficeras och ges möjlighet att torka upp. Vid epizootisjukdom, eller salmonella som lyder under zoonoslagen, ska du följa instruktionerna i Jordbruksverkets saneringsplan.

Hur gör jag rent efter att ha tömt boxen på gammalt strömedel med mera?
Sopa släta, hela ytor noggrant.
Skrubba eller skrapa bort smuts och eventuell dynga. Du kan också använda högtrycks- eller ångtvätt men tänk då på att ytorna behöver torka.
Desinficera med till exempel hand- eller ryggspruta. Dimning kan också vara ett alternativ vid mer omfattande desinfektion. Under förutsättning att inte hästar med konstaterad eller misstänkt smitta har vistats i boxen kan ångtvätt vid minst 180 grader vara tillräckligt. Observera att en bra grundrengöring är en förutsättning för att desinfektionen ska vara meningsfull.

Kan jag vara säker på att boxen är smittfri när den är rengjord och desinficerad?
Rengöring och desinfektion garanterar inte att boxen blir smittfri. Däremot minskar riskerna för smitta betydligt. De rekommendationer som ges här gäller för tävlingshästar. Högre krav bör ställas vid sanering efter uppstallning av sjuka hästar.
Vad kan hända om boxarna inte är rengjorda?

Tävlingshästar kan ta med sig en smitta från en gästbox till stallet hemma. Ibland blir hästen sjuk efter en sådan smitta, men den kan också sprida den vidare till andra hästar i hemmamiljön även om den själv inte blivit sjuk.

Genom rengöring minskar man också risken för att hästar ofrivilligt får i sig läkemedelsrester med mera.

Vilka smittsamma sjukdomar kan spridas via gäststall?
I dåligt rengjorda gäststallar finns risk för spridning av många olika smittämnen, till exempel bakterier, virus och svampinfektioner. En del av smittorna drabbar specifikt hästar, men även sjukdomar som kan smitta mellan djur och människa kan spridas denna väg.

Vanliga smittsamma sjukdomar hos hästar är bland annat luftvägsvirus, exempelvis herpesvirus och influensa. Herpesvirus orsakar förutom förkylningssymptom också virusabort, som kan leda till kastning och svagfödda föl. Kvarka och ringorm är andra sjukdomar som kan spridas på grund av dålig hygien.

Salmonella och antibiotikaresistenta bakterier är exempel på smittor som kan spridas till andra hästar, djur och människor. Även till synes friska hästar kan bära antibiotikaresistenta bakterier, som kan få allvarliga följder för den som insjuknar i en sådan infektion, eftersom de är mycket svårbehandlade. Genom god hygien, bland annat i form av rengjorda gäststallar, förebyggs spridningen av dessa infektioner.

Källa Jordbruksverket

Länk till källa​​​​​​​

Kommentera gärna: