BimoStall_logo

ARBETSMILJÖ i STALL

De flesta stall städas med sopborste och det är ett tidskrävande och extremt dammigt jobb, dessutom klagar många på att det ändå inte blir riktigt rent, speciellt inte dammfritt. Även för små stall med mellan 5-10 hästar så tar detta mellan en halv och en timme per dag. Det är ett tungt manuellt arbetssätt och det sliter hårt på axlar och armbågar.

Trots att riskerna med betongdamm är välkänt i andra verksamheter så används det sällan eller aldrig skyddsmasker när man sopar golvet i stall.

Städmaskiner med drivning har sedan länge i många olika miljöer minskat arbetsskador som kommer från manuella rengöringsmetoder.

Unga i arbete

Under inspektionen har Arbetsmiljöverket också ställt ett antal krav på att det saknats särskild riskbedömning av minderårigas arbetsmiljö. Praoelever och sommarjobbare är exempel på minderåriga som kan arbeta i stall.

Andra exempel på krav som Arbetsmiljöverket ställt i insatsen har handlat om att ha beredskap för första hjälpen och krisstöd, att det saknats ergonomiska riskbedömningar när det gäller tunga lyft, bristande maskinsäkerhet och risker för fallolyckor.

Sammanlagt har cirka 500 besök gjorts under perioden april till december. (2015) Insatsen har främst omfattat ridskolor, naturbruksgymnasier, trav- hopp- och galoppverksamheter, stuterier och travsällskap, men också andra typer av arbetsplatser där unga arbetar, som exempelvis restauranger och kyrkogårdar. Säkerheten och arbetsmiljön för unga i åldern 13–18 år har varit fokus för insatsen.

Ny inspektion under nästa år
Behoven i hästnäringen bedöms som så stora att Arbetsmiljöverket under nästa år (2016) kommer att starta en ordinarie inspektionsinsats inom området. Projektet kommer att pågå under två år och cirka 600 besök kommer att göras.

Källa Arbetsmiljöverket
Länk till källa

Kontakt på Arbetsmiljöverket:
Hans Jansson, projektledare för inspektionsinsatsen ”Unga i arbete”, telefon 010 730 94 60.

EN bättre metod

Som studierna från Arbetsmiljöverket visar så är det en eftersatt bransch när det gäller arbetsmiljö. Många unga tjejer som sliter onödigt hårt, speciellt för att få bort dammet. I de flesta fall så sker den rengöringen helt utan andningsskydd. Med våra sopmaskiner försvinner helt den manuella sopningen av stallgångarna och exponeringen av skadligt damm minskar extremt mycket.

Mindre arbetstid

Förändringen i arbetstid kommer av att sopmaskinerna jobbar mycket snabbare än man kan göra med sopborstar, men även av att man tar bort moment i rengöringen. Det rekommenderas ofta att man ska "vattna" golvet innan man sopar för hand, för att slippa att dammet ska yra runt. Det momentet försvinner helt när man använder sopmaskiner, eftersom de tar upp allt det fina dammet. Tidsåtgången kan i vissa fall minskas med hela 90%!