BimoStall_logo

Kvickdrag

COPD betyder kronisk obstruktiv lungsjukdom och är en nyare benämning på det som tidigare kallades kvickdrag hos häst.

Orsaken till sjukdomen är allergi mot damm och mögel. När hästen utsätts för ett ämne den inte tål, reagerar den och drabbas av nedsatt prestationsförmåga, hosta, näsflöde och andningsbesvär.

Dammproblem i stallet

Dammet eller möglet som hästen är allergisk mot, leder till en inflammation av luftvägarna, de små luftrören i lungorna drar ihop sig och det bildas slem. Följden blir att hästen får svårare att andas och svårare att ta upp syre. Det leder till att hästen kommer att prestera sämre. För att kompensera den minskade förmågan att ta upp syre, ökar hästen andningsfrekvensen. Ansamlingen av slem, gör att hästen måste hosta. Därav benämningen Hästhosta i dagligt tal.

SOM KOL hos människor

Vid kvickdrag förstörs lungblåsorna, alveolerna, oftast på grund av dålig stallmiljö, men även om hästen har kronisk bronkit eller har gått en längre tid med hästinfluensa. Syreupptagningsförmågan försämras avsevärt. Kvickdrag kan jämföras med KOL hos människor.