BimoStall_logo

KVARKA - Streptokockinfektion

Varje år drabbas i snitt ett femtiotal stall av kvarka där en eller flera hästar insjuknar. Kvarkan, som är en smittsam bakterie, ställer till stora bekymmer för både hästar och hästägare. För en ridskoleverksamhet kan följderna bli förödande.

VAD orsakar kvarka?

Kvarka är en infektionssjukdom som orsakas av en streptokockbakterie, Streptococcus equi. Bakterien finns i nässekret hos sjuka hästar och sprids när en sjuk häst hostar och frustar. Bakterien finns också i varet från spruckna lymfknutor.

Smittan kan spridas direkt eller indirekt. Direkt genom att en sjuk häst kan hälsa på andra hästar, till exempel genom att de står bredvid varandra i stallet, eller går i samma hage. Smittan kan också spridas indirekt, genom personer, inredning eller redskap som varit i kontakt med sjuka hästar.

Källa: Agria

Länk till källa

TORRånga

Helt nya metoder för ång-desinfektion finns nu tillgängliga för att kunna rengöra stallet helt utan kemikalier. Metoden används sedan flera år tillbaka i så krävande miljöer som operationsrum på sjukhus.

Hög temperatur (150 ° C) och högt tryck (5 bar) ånga ger ofelbar rengöringskraft.

Vi har valt att producera en ångtvätt anpassad för stallmiljön, som har 180° C och dubbla arbetsstationer.

Läs mer om desinicerande ånga

ÅNGA & VÄteperoxid

Väteperoxid används i bakteriedödande krämer och lösningar i många länder. Väteperoxid bryts ner av sig självt till vatten och syre, men då långsammare. Normalt används omkring treprocentig lösning för sårtvätt.

Ångdesinfektion tillsammans med väteperoxid ger en oslagbar effekt för desinfektion och är helt biologiskt nedbrytbar.