BimoStall_logo

Problemlösning

Vi älskar att hitta lösningar på dina problem när det gäller rengöring i stall. Allt från dig som är allergisk mot damm och har svårt att rykta din häst till att ta bort kemikalier när du decinficerar stallet om ni fått in kvarka.

DAMM

Damm är ett allmänt problem i stall och det gör att både hästar och människor mår dåligt. Dammet kommer från betonggolv, halm, hö, strö och stöv från hästarna.

Våra sopmaskiner tar upp allt damm, även det finaste betongdammet. Allt samlas i en behållare på maskinen och kan enkelt tömmas.

ARBETSMILJÖ

Det är vanligt med manuella metoder för rengöring av stall, där man med sopborstar gör rent stallet och behöver ta ut hästarna innan för att det yr upp damm.

När våra sopmaskiner inte dammar eller stör hästarna så kan rengöringen av stallet göras precis när som helst under dagen. Att jobba med maskiner är mycket lättare än med sopborstar.

Varje år drabbas i snitt ett femtiotal stall av kvarka i Sverige där en eller flera hästar insjuknar. Kvarkan, som är en smittsam bakterie, ställer till stora bekymmer för både hästar och hästägare. För en ridskoleverksamhet kan följderna bli förödande.

Våra desinficerande ångtvättar tar effektivt bort dessa bakterier och förenklar dessutom rengöringsmetoden.
 

Tidsåtgång

Det går åt mycket tid för att göra rent ett stall med manuella metoder och det finns alltid något annat än golven som också behöver tas om hand.

Med våra maskiner kan du spara upp till 90% av arbetstiden för rengöring av stallgångarna. Där det tidigare tagit 1 timme för rengöring tar det nu bara 5 minuter!

Smuts, damm och torkad svett som samlas i hårremmen kallas stöv och om man är allergiker riskerar man att gå miste om den värdefulla tiden med hästen när man ryktar den för att man reagerar på dammet.

Vi har tysta, ryggburna dammsugare som med speciella munstycken som suger upp och filtrerar. De kan användas för att rykta hästarna utan att dammet virvlar ut i luften.

Kvickdrag

COPD betyder kronisk obstruktiv lungsjukdom och är en nyare benämning på det som tidigare kallades kvickdrag hos häst.

Orsaken till sjukdomen är allergi mot damm och mögel. När hästen utsätts för ett ämne den inte tål, reagerar den och drabbas av nedsatt prestationsförmåga, hosta, näsflöde och andningsbesvär.

Våra sopmaskiner tar bort det skadliga dammet och hästarna kan vara kvar i stallet under rengöring.