BimoStall_logo

Inledning
Syftet med denna sekretesspolicy är att informera om vilken information som samlas in via våra webbplatser och hur den används. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi personuppgiftslagen (PuL) och de principer för god sed som praktiseras på området.

Vilken information samlas in
För att kunna göra förfrågningar eller genomföra köp krävs att du lämnar ifrån dig mer information. Du ombeds då att uppge viss personlig information så som namn, e-postadress, personnummer etc. 

Hur används informationen
De uppgifter vi samlar in används för följande ändamål: Att kunna erbjuda en säker och enkel användning av vår webbplats. Att kunna kommunicera, via e-post, mobil eller post.

Cookies
För att kunna erbjuda en smidig och lättanvänd webbplats använder vi cookies. En cookie är en liten mängd data som skickas till din webbläsare från webbservern på den webbplats du besöker och som lagras på din dators hårddisk. Om du inte accepterar att vi lagrar cookies på din dator ber vi dig stänga av hanteringen av cookies i din webbläsare. Detta görs i säkerhetsinställningarna.

Kontakt
Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter kontakta oss genom att skicka e-post till info@bimostall.se.

Vem får ta del av informationen
Bimo AB delar inte med sig av den personliga information som samlas in. Vi säljer inte vidare information till andra företag. Information kan dock användas i aggregerad form.

Säkerhet och sekretess
Skyddet av personuppgifter och personlig integritet har hög prioritet inom Bimo AB. Vi skyddar noggrant personlig information från obehörig åtkomst, förlust eller förvanskning.

Ändring av policyn
Bimo AB kan komma att uppdatera och ändra denna policy. Vi rekommenderar därför att återvändande besökare regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas.